Bir zamanlar dünyanın merkezi, şimdi de başkentleri dâhil, Avrupa’nın içinden deniz geçen tek büyük şehri olan İstanbul’un tarihi merkezi Sultanahmet, yüzyıllar boyunca nice önemli aşklara, nice düğünlere, nice şenliklere ev sahipliği yaptı.

Bu kadar özel bir konumda, bütün dinlerin buluştuğu, bütün yolların kesiştiği ve belki sizin de evleneceğiniz bu bölgede sizden yüzyıllarca önce ve daha yakın geçmişte evlenenler kimlerdi? Nasıl bir düğünle evlenmişlerdi?

İnanıyoruz ki bu soruların cevapları, hayatlarını birleştirirken, düğün için Tarihi Yarımada’yı seçmiş sevgililerin mutluluklarına daha bir anlam katacaktır.

Şimdi gelin tarihe kısa bir yolculuk yapalım…

İstanbul’un bilinen en eski “tarihi merkez düğünleri” Doğu Roma – Bizans dönemine takvimleniyor. Arkasından Osmanlı dönemi onu izliyor. Daha çok soyluların ve imparator düğünlerinin belgelendiği Bizans dönemini el yazmaları ve tarihçilerin araştırmalarından, Osmanlı dönemini de en çok padişahların çocukları ya da yakınlarının evlenme ve sünnet düğünlerini belgeleyen “Sûrnâme” ve minyatürlerden öğreniyoruz.

İşte Doğu Roma / Bizans İmparatorluğu dönemi düğünlerinden bazıları…

• Antoninus ve Fausta Yıl: 141 (bilinen en eski düğün, evlilik parası bastırmışlar)
• Üçüncü Valentinian ve Eudokia Yıl: 437 (evlilik parası bastırmışlar)
• İmparator Mavrikios ile Aelia Constantina Yıl: 585  (Bu düğünü Theophylact Simocatta adındaki bir Bizans tarihçisi ilk kez ayrıntılarıyla anlatılan bir Bizans evlilik töreni olarak tarihe geçirmiş.)
• Üçüncü Konstantin ve Gregorya Yıl: 629
• İkinci Romanos ile Theophano Yıl: 995
• Dördüncü Romanus ve Eudokia Yıl: 1068 (evlilik parası bastırmışlar)

Osmanlı döneminde ilk düğün 1298’de Osman Gazi, sonuncusu 1899’da II.Abdülhamit döneminde kayıtlara geçmiş. Toplam 55 tarihi düğün var ki bunlardan 11’i Sûrnâmelerde yer alıyor. Keza minyatürler de bu konuyu görsel açıdan anlatan kültür-sanat eserleri olarak bugüne ışık tutuyor.

Prof. Dr. Metin And, başlıca şenlik yerlerini Topkapı Sarayı,  At Meydanı, İncili Köşk, Yalı Köşkü, Alay Köşkü, Aynalı Kavak (ya da Tersane Köşkü),Ok Meydanı, Dolmabahçe ve Kâğıthane olarak sıralar.

Aşağıda Sûrnâmelerde işlenen konu başlıklarına bakılırsa Osmanlıda düğünün gerçek bir “olay” olduğu anlaşılıyor. Örneğin, düğünlerin tarihleri, kaç gün sürdüğü, giyim kuşam adları ve özellikleri, çeşitli hediyeler, bunları verenlerin ayrıntılı listeleri ve değerleri, yiyecek, içecek adları ve özellikleri, hamam kültürü ve kullanılan aletler, fişek gösterileri, kandiller ve mahyalar, gösteri sanatları, sanatçılar, eğlenceler, oyunlar, oyuncu kolları, musiki makamları, aletleri, musikiyle ilgili genel unsurlar, Nahıllar, düğün mumları ve özellikleri, Cihaz (çeyiz), arus (düğün) ve nişan alayları...

Sûrnâmelerde yer alan evlenme düğünlerinden bazıları…

• 1524- Yavuz Selim’in kızı, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan ile İbrahim Paşa (At Meydanı)
• 1539- Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan ile Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa (At Meydanı)
• 1675- IV. Mehmet’in kızı Hatice Sultan ile Muhasip Mustafa Paşa (18 gün) –
• 1709- III. Ahmed’in kızı Ümmü Gülsüm Sultan ile kubbe vezirlerinden Abdurrahman Paşa’nın (nişan şenliği)
• 1720- Sultan II. Mustafa’nın kızları Emetullah Sultan ile Musul valisi Sırkulu Osman Paşa ve Ayşe Sultan ile Ağrıboz muhafızı İbrahim Paşa
• 1858- Abdülmecid’in kızları Cemile Sultan ile Mahmud Celaleddin Paşa ve Münire Sultan ile İbrahim İlhami Paşa

Siz de tarihe damgasını vurmuş İstanbul düğünlerine ev sahipliği etmiş Tarihi Yarımada’da dünya evine girmek ve yüzyıllar öncesinde yaşanmış mutlulukları kendi mutluluğunuzla birleştirmenin hazzını yaşamak isterseniz, sizleri Armada Otel’e davet ediyoruz.

Dünden bugüne İstanbul düğünleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

Tarihi İstanbul Düğünleri